Den Svarta Massan logo

Kallelse till Svarta Massans årsstämma 2022

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 26 april 2022. Mötet startar kl.18:00 och registreringen öppnar kl.17:30.

Likt förra året kommer årsstämman att genomföras både fysiskt på plats och digitalt. Årsstämman hålls på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Solna (Hotellgatan 11, inne i Solna Centrum). Fråga i receptionen alternativt följ skyltningen för att komma till rätt konferensrum. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

Anmälan till årsstämma

Eftersom vi har en lokal som är avsedd för max 50 personer och likt tidigare år erbjuder möjligheten att följa mötet digitalt så önskar vi att alla medlemmar som avser att delta på årsstämman, oavsett om det är fysisk eller digitalt, anmäler sig.

Anmälan görs till info@svartamassan.se, ange i mailet om du avser att närvara på plats eller om du önskar en digital inbjudan samt ditt namn och organisations-/personnummer.

Den digitala inbjudan kommer att skickas ut dagen innan årsstämman. De som deltar på distans kommer att ha yttranderätt, men inte rösträtt. Den som avser att delta på plats men inte föranmäler sig kommer såklart att få delta om medlemskap kan styrkas på plats, men vi uppskattar att man föranmäler sig så vi vet hur många vi blir.

Handlingar för årsstämman:

Styrelsen för Den Svarta Massan

Uppdaterad 2022-04-19 med Valberedningens förslag till Årsstämman i Den Svarta Massan 2022
Uppdaterad 2022-04-22 med ej underteckna årsredovisning för 2021
Uppdaterad 2022-04-26 med årsredovisning för 2021

Valberedningen i DSM består av Lars Ekholmer, Fredrik Preisler och Per Wahrolén. Deras uppdrag är att utvärdera styrelsens arbete under det gångna året och lämna förslag på val av styrelsekandidater till årsstämman. Valberedningen har påbörjat samtal med alla sittande styrelseledamöter om eventuella omval men tar samtidigt gärna emot förslag på kandidater till styrelsen från DSM:s medlemmar.

Har du frågor om valberedningens arbete eller vill skicka in förslag på kandidater, kontakta då valberedningen via mail på vb@svartamassan.se.

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma torsdagen den 10 juni
2021. Mötet startar kl.18:00 och registreringen börjas kl.17:30.

Likt förra året kommer årsstämman att genomföras både fysiskt på plats och digitalt. Årsstämman hålls på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Solna (Hotellgatan 11, inne i Solna Centrum). Fråga i receptionen alternativt följ skyltningen för att komma till rätt konferensrum. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

I och med den pågående pandemin ber vi medlemmar som är sjuka, alternativt har de symtom som är vanliga vid insjuknande i corona, att stanna hemma. Vi har utgått ifrån att det likt tidigare årsmöten för DSM kommer att närvara ca 20-30 personer och har därför bokat ett konferensrum som är något större än så, för att kunna hålla erforderlig distans.

Anmälan till årsstämma

För att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt ber vi er som avser att delta på årsstämman att föranmäla er till mötet. Anmälan görs till info@svartamassan.se, ange i mailet om du avser att närvara på plats eller om du önskar en digital inbjudan samt ditt namn och organisations-/personnummer. Den digitala inbjudan kommer att skickas ut dagen innan årsstämman. De som deltar på distans kommer att ha yttranderätt, men inte rösträtt.

Handlingar för årsstämman:

Sidan uppdaterad den 28 maj 18:19 med årsredovisning för 2020.

Styrelsen för Den Svarta Massan

Kommande årsstämma

Nu när verksamhetsåret 2020 är slut är det dags för att planera för den kommande årsstämman. I och med att statusen i samhället vad gäller smittspridning och eventuella restriktioner är högst osäker, men samtidigt med förhoppningar om att vaccinering tar fart och smittspridning avtar när det närmar sig sommar, har styrelsen bedömt att det förhoppningsvis går att genomföra årsstämman i början av juni och vill därmed informera medlemmarna om att detta är den preliminära planen.

Formell kallelse till årsstämma kommer enligt riktlinjerna som finns i DSM:s stadgar. Eventuella motioner till årsstämman ska enligt DSM:s stadgar vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Har du frågor till styrelsen eller önskar att lämna in en motion hör av dig via mail på info@svartamassan.se.

Valberedningen

Valberedningen i DSM består av Lars Ekholmer, Fredrik Preisler och Per Wahrolén. Deras uppdrag är att utvärdera styrelsens arbete under det gångna året och lämna förslag på val av styrelsekandidater till årsstämman. Valberedningen har påbörjat samtal med alla sittande styrelseledamöter om eventuella omval men tar samtidigt gärna emot förslag på kandidater till styrelsen från DSM:s medlemmar.

Har du frågor om valberedningens arbete eller vill skicka in förslag på kandidater, kontakta då valberedningen via mail på vb@svartamassan.se.

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 16 juni 2020. Mötet startar kl.19:00 och registreringen påbörjas kl.18:30.

Årsstämman hålls på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Solna (Hotellgatan 11, inne i Solna Centrum). För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

I och med den pågående corona-pandemin ber vi medlemmar som är sjuka, alternativt har de symtom som är vanliga vid insjuknande i corona, att stanna hemma. Vi har utgått ifrån att det likt tidigare årsmöten för DSM kommer att närvara ca 20-30 personer och har därför bokat ett konferensrum som är något större än så, för att kunna hålla erforderlig distans. Vi passar även på att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer att finnas möjlighet att följa mötet på distans för den som ej vill närvara fysiskt. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt ber vi er som avser att närvara fysiskt att föranmäla er till mötet. För att kunna skicka ut information om digital närvaro ber vi även er som avser att närvara digitalt att föranmäla er. Anmälan görs till info@svartamassan.se, ange i mailet om du avser att närvara på plats eller om du önskar en digital inbjudan samt namn och organisations-/personnummer. Den digitala inbjudan kommer att skickas ut dagen innan årsstämman. 

De som deltar på distans kommer att ha yttranderätt, men inte rösträtt. Vi vill möjliggöra för så många av våra medlemmar som möjligt att ta del av informationen på mötet under de förhållanden som råder. Tyvärr har vi dock inte förutsättningar för kunna säkerställa att det endast är medlemmar som deltar digitalt och att alla digitala deltagare därför har rösträtt. Vi hoppas att ni uppskattar möjligheten att kunna delta digitalt, trots att rösträtt inte medges.

Handlingar för årsstämman:

Styrelsen Den Svarta Massan

Sidan uppdaterad den 4 juni 12:36 med årsredovining för 2019.