Den Svarta Massan logo

Information om årsstämma 2021

Kommande årsstämma

Nu när verksamhetsåret 2020 är slut är det dags för att planera för den kommande årsstämman. I och med att statusen i samhället vad gäller smittspridning och eventuella restriktioner är högst osäker, men samtidigt med förhoppningar om att vaccinering tar fart och smittspridning avtar när det närmar sig sommar, har styrelsen bedömt att det förhoppningsvis går att genomföra årsstämman i början av juni och vill därmed informera medlemmarna om att detta är den preliminära planen.

Formell kallelse till årsstämma kommer enligt riktlinjerna som finns i DSM:s stadgar. Eventuella motioner till årsstämman ska enligt DSM:s stadgar vara styrelsen tillhanda före januari månads utgång.

Har du frågor till styrelsen eller önskar att lämna in en motion hör av dig via mail på info@svartamassan.se.

Valberedningen

Valberedningen i DSM består av Lars Ekholmer, Fredrik Preisler och Per Wahrolén. Deras uppdrag är att utvärdera styrelsens arbete under det gångna året och lämna förslag på val av styrelsekandidater till årsstämman. Valberedningen har påbörjat samtal med alla sittande styrelseledamöter om eventuella omval men tar samtidigt gärna emot förslag på kandidater till styrelsen från DSM:s medlemmar.

Har du frågor om valberedningens arbete eller vill skicka in förslag på kandidater, kontakta då valberedningen via mail på vb@svartamassan.se.

Svarta Massan Ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 16 juni 2020. Mötet startar kl.19:00 och registreringen påbörjas kl.18:30.

Årsstämman hålls på hotell Park Inn by Radisson Stockholm Solna (Hotellgatan 11, inne i Solna Centrum). För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

I och med den pågående corona-pandemin ber vi medlemmar som är sjuka, alternativt har de symtom som är vanliga vid insjuknande i corona, att stanna hemma. Vi har utgått ifrån att det likt tidigare årsmöten för DSM kommer att närvara ca 20-30 personer och har därför bokat ett konferensrum som är något större än så, för att kunna hålla erforderlig distans. Vi passar även på att påminna om Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kommer att finnas möjlighet att följa mötet på distans för den som ej vill närvara fysiskt. 

För att skapa de bästa förutsättningarna för att kunna genomföra mötet på ett säkert sätt ber vi er som avser att närvara fysiskt att föranmäla er till mötet. För att kunna skicka ut information om digital närvaro ber vi även er som avser att närvara digitalt att föranmäla er. Anmälan görs till info@svartamassan.se, ange i mailet om du avser att närvara på plats eller om du önskar en digital inbjudan samt namn och organisations-/personnummer. Den digitala inbjudan kommer att skickas ut dagen innan årsstämman. 

De som deltar på distans kommer att ha yttranderätt, men inte rösträtt. Vi vill möjliggöra för så många av våra medlemmar som möjligt att ta del av informationen på mötet under de förhållanden som råder. Tyvärr har vi dock inte förutsättningar för kunna säkerställa att det endast är medlemmar som deltar digitalt och att alla digitala deltagare därför har rösträtt. Vi hoppas att ni uppskattar möjligheten att kunna delta digitalt, trots att rösträtt inte medges.

Handlingar för årsstämman:

Styrelsen Den Svarta Massan

Sidan uppdaterad den 4 juni 12:36 med årsredovining för 2019.

Det är svårt för någon att undgå coronasmittans påverkan på samhället och samhällsekonomin. Alla människor i Sverige blir drabbade på något sätt, AIK och dess föreningar likaså. Styrelsen i Svarta Massan har därför vid senaste styrelsemötet beslutat att erbjuda alla befintliga amorterande låntagare hos DSM amorteringsfrihet i sex månader från och med april månad. Erbjudandet till låntagarna syftar till att ge föreningarna möjlighet att minska ner på visst utflöde från kassan i och med de olika intäktsbortfall som drabbar föreningarna nu när verksamheten står stilla. Ränta ska betalas till DSM under tiden amorteringsfrihet gäller. Initiativet och upplägget till erbjudandet har DSM:s styrelse hämtat från Finansinspektionens rekommendationer till banker om att de, i och med dessa extraordinära omständigheter som drabbar svensk ekonomi negativt, bör erbjuda sina bolånekunder tillfällig amorteringsfrihet.

Följande låntagare har accepterat erbjudandet:

  • AIK Basket
  • AIK Fotboll
  • AIK Golf
  • AIK Handboll

Hur påverkar detta DSM? Först och främst innebär det att alla amorteringsplaner för de som tackat ja till erbjudandet förlängs och därmed kommer återbetalningen av lånen ske senare än ursprungligen avtalat. Inflödet av likvida medel till DSM minskar i och med att amorteringar inte sker, men eftersom ränta ska betalas av föreningarna kommer DSM fortsatt att kunna täcka verksamhetens kostnader med ränteintäkter utan att belasta medlemsandelskapitalet.

Kära medlem,

Under de senaste åren har det hänt en hel del i Svarta Massan, men på många sätt har det inte hänt tillräckligt mycket. Vi har haft två stora händelser som belastat styrelsens arbete och vi har inte haft möjlighet att driva utvecklingsfrågor på det sätt vi vi önskat.

Dels var det två viktiga låneförfrågningar från AIK Ishockey som innebar komplicerade processer och många diskussioner, så väl inom styrelsen som bland våra medlemmar och ibland utomstående intressenter. Vi inledde också förra verksamhetsåret med att byta medlemssystem i hopp om att underlätta Svarta Massans administrativa arbete genom att automatisera och effektivisera vissa processer med hjälp av en ny digital plattform. I teorin så var det rätt beslut att byta medlemssystem men i praktiken så har det tyvärr inte fallit lika väl ut. Systembytet har inte underlättat vårt arbete i tillräcklig utsträckning utan det har istället skapat mer oreda för oss och för en del av våra medlemmar med exempelvis icke-fungerande mailutskick och struliga betalningar. Vissa medlemmar har fått hjälp, andra har fått vänta länge på svar och vissa har ännu inte fått svar. Vi kan bara be om ursäkt för att vi inte mäktat med att hjälpa alla i den takt vi önskat och inom den tidsram som ni krävt och förtjänat svar och hjälp.

Vi har på grund av det här inte kunnat driva de utvecklingsfrågor med det engagemang, fokus och driv som behövs för förändring och förbättring. Vi i styrelsen tror att Svarta Massan kan bli ett ännu bättre och mer aktivt stöd till AIK, samtidigt som vi behöver reflektera över vad den Svarta Massan är och vad vi bör vara i framtiden eftersom verkligheten förändras för AIK:s olika föreningar.

Vad gäller framöver då? Under hösten och vintern kommer styrelsen i Svarta Massan att lägga energi och fokus på arbetet med ett nytt byte av medlemssystem samtidigt som vi förbättrar diverse interna processer. Vi kommer att arbeta med det själva men även tillsätta de resurser som krävs för att processen ska kunna fortlöpa så smidigt och snabbt som möjligt, vilket kommer innebära vissa ökade kostnader för verksamheten. Vi anser att dessa kostnader både är rimliga och nödvändiga att ta för att få en bättre plattform för framtiden.

För er medlemmar där informationen i systemet är korrekt och betalningarna fungerar låter vi dessa fortsätta fram till att det är dags för ett nytt systembyte. För er medlemmar där något är fel så kommer vi i nuläget inte att arbeta aktivt med att lösa problemen och få igång betalningarna i nuvarande system utan istället kommer vi fokusera på att säkerställa att all information vi har kopplad till er är korrekt så att det fungerar från start i det nya systemet i möjligaste mån. Vi ber er därför inte att stressa upp er om ni märker att något felar och ber er ha tålamod med processen vi är inne i nu.

Vi hoppas självklart att ni likt oss har blicken spänd mot horisonten med tålamod och optimism.

För AIK – I tiden.

Bästa hälsningar,
Styrelsen för Svarta Massan Ekonomisk förening

Den Svarta Massan ekonomisk förening kallar till ordinarie årsstämma tisdagen den 21 maj 2019. Mötet startar kl 18:00 och registreringen börjas kl 17:30.

Årsstämman hålls i konferensrummet i Solnahallen på Ankdammsgatan 46 i Solna. För avprickning mot medlemsregistret samt utdelning av röstkort, medtag giltig ID-handling.

Handlingar för årsstämman:

Styrelsen Den Svarta Massan

Inlägget uppdaterat 2019-05-07 22:20 med handlingar.